Szakterületek

 • Cégjog: cégalapítás, cégváltozás, társasági szerződés módosítás, cégeljárás egyéb ügyekben
 • Ingatlanjog: adásvételi szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, közös tulajdont megszüntető szerződés, ráépítési szerződés, szolgalmi jogot alapító szerződés és más ingatlannal kapcsolatos szerződések, haszonélvezeti jog alapítása
 • Büntetőjog
 • Polgári jog (szerződések, jogviták, stb.)
 • Polgári peres eljárások joga
 • Öröklési jog: végrendeletek készítése, hagyatéki ügyek
 • Védjegy: cégnév, márkanév, fantázianév védjegyeztetése
 • Polgári jog: polgári peres- és perenkívüli képviselet és tanácsadás vagyonjogi perekben

 • Kártérítési jog

 • Szerződések joga: adásvételi-, bérleti szeződések, egyéb szerződések, megállapodások
 • Kintlévőségek kezelése: felszólító levél készítése, fizetési meghagyásos eljárás, per, végrehajtás
 • Büntetőjog: büntetőeljárásban védelem ellátása nyomozati szakban (rendőrségen, illetve más nyomozati jogkörrel rendelkező hatóság előtt) és bírósági szakban valamennyi magyar bíróság előtt, sértetti képviselet ellátása. Közlekedési büntetőjog, Gazdasági büntetőjog

 • Biztosítási jog: képviselet közúti balesettel kapcsolatos kártérítési és más kártérítési ügyekben
 • Társadalmi szervezetek joga: egyesület / alapítvány /alapítása, módosítása, képviselete bíróságok előtt

 • Családjog: házassági bontóper, házassági vagyonjog, házassági vagyonjogi szerződés

 • Hagyatéki jog: képviselet hagyatéki ügyekben a közjegyző előtt, illetve a bíróságon

 • Polgári peres képviselet