Szakterületek

 • Cégjog: cégalapítás, cégváltozás, társasági szerződés módosítás, cégeljárás egyéb ügyekben
 • Ingatlanjog: adásvételi szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, közös tulajdont megszüntető szerződés, ráépítési szerződés, szolgalmi jogot alapító szerződés és más ingatlannal kapcsolatos szerződések, haszonélvezeti jog alapítása
 • Öröklési jog: végrendeletek készítése
 • Védjegy: cégnév, márkanév, fantázianév védjegyeztetése
 • Polgári jog: polgári peres- és perenkívüli képviselet és tanácsadás

 • Kártérítési jog
 • Szerződések joga: adásvételi-, bérleti szeződések, egyéb szerződések, megállapodások

 • Kintlévőségek kezelése: felszólító levél készítése, fizetési meghagyásos eljárás, per, végrehajtás
 • Büntetőjog: büntetőeljárásban védelem ellátása, képviselet ellátása nyomozati szakban (rendőrségen, illetve más nyomozati jogkörrel rendelkező hatóság előtt) és bírósági szakban valamennyi magyar bíróság előtt, sértetti képviselet. Közlekedési büntetőjog, Gazdasági büntetőjog

 • Biztosítási jog: képviselet közúti balesettel kapcsolatos kártérítési és más kártérítési ügyekben
 • Társadalmi szervezetek joga: egyesület / alapítvány /alapítása, módosítása, képviselete bíróságok, hatóságok előtt

 • Családjog: házassági bontóper, házassági vagyonjog, házassági vagyonjogi szerződés

 • Hagyatéki jog: képviselet hagyatéki ügyekben a közjegyző előtt, illetve a bíróságon

 • Személyiségi jog

 • Kereskedelmi jog